"Umiem się dzielić" - projekt Erasmus+ ze szkołą z Puerto del Rosario

 


Jest to pierwszy projekt mobilności uczniów realizowany w ramach akredytacji Erasmus+ dla Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Celem projektu jest kształtowanie świadomych postaw obywatelskich, rozbudzanie empatii i chęci dzielenia się wśród młodzieży, niwelowanie luki międzypokoleniowej oraz propagowanie szkolnego wolontariatu. Dodatkowo uczniowie rozwijają swoje kompetencje językowe i poznają kulturę Wysp Kanaryjskich. Zakończyła się pierwsza część projektu, podczas której uczniowie z Furteventury odwiedzili nasze liceum i byli goszczeni przez swoich kolegów. Podczas wizyty poznali Polską tradycję oraz kulturę, a wspólnie z uczniami Katolickiego Liceum zorganizowali spotkanie dla podopiecznych Caritas Diecezji Płockiej i dla dzieci ze szkolnej świetlicy. Podczas spotkania zaprezentowali tradycyjne tańce polskie i kanaryjskie. Kolejnym etapem projektu będzie wyjazd do Puerto del Rosario, który odbędzie się już w listopadzie.