Katolickie Liceum Ogólnokształcące

Katolicka Szkoła Podstawowa

Pedagog szkolny: mgr Andrzej Pietras

 

Pedagog specjalny: mgr Andrzej Pietras

                                      mgr Bogusław Kaczkowski

 

Psycholog szkolny: mgr Alicja Kowalska – Gachewicz (aktualnie na zwolnieniu)

                                     mgr Joanna Kicińska-Majewska (w zastępstwie)

 

Zajęcia rewalidacyjne:

·         mgr Sylwia Kaczkowska

·         mgr Justyna Bończuł – Jabłońska,

·         mgr Bogusław Kaczkowski

 

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne:

·         mgr Justyna Bończuł – Jabłońska

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki: mgr Katarzyna Smardzewska

Pedagog szkolny: mgr Karolina Miklaszewska

Psycholog szkolny: mgr Alicja Kowalska – Gachewicz (aktualnie na zwolnieniu)

Pedagog specjalny (klasy 1-3): mgr Ewelina Jasińska

Pedagog specjalny (klasy 4-8): mgr Karolina Miklaszewska

Zajęcia rewalidacyjne:

·         mgr Karolina Miklaszewska,

·         mgr Ewelina Jasińska,

·         mgr Justyna Bończuł – Jabłońska,

·         mgr Bogusław Kaczkowski,

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne:

·         mgr Karolina Miklaszewska

·         mgr Anna Durzyńska

·         mgr Justyna Bończuł – Jabłońska

·         mgr Agnieszka Krysiak

Zajęcia logopedyczne: mgr Jolanta Kaczmarek

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze (klasy 1-3): mgr Anna Durzyńska

 

Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki: (klasy 4-8): lic Marcin Kaczmarczyk

 

Zajęcia języka polskiego dla obcokrajowców: mgr Renata Cichocka