KLO

P R Z E W O D N I C Z Ą C A

BARBARA PIKAŁA

V I C E P R Z E W O D N I C Z Ą C A 

ALEKSANDRA DOBRZENIAK

S K A R B N I K

JANUSZ ANASIAK

KSP

P R Z E W O D N I C Z Ą C Y

JOACHIM GRABARCZYK

Z A S T Ę P C A

PAULINA DZIERBICKA


SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Regulamin SAMORZĄDU

Plan pracy SAMORZĄDU

Regulamin SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Celem działalności Samorządu Uczniowskiego jest inicjowanie, wspieranie i koordynowanie działań społeczności uczniowskiej oraz pośredniczenie w kontaktach uczniów Liceum z Dyrekcją Szkoły i Radą Pedagogiczną. Swoje cele Samorząd realizuje poprzez  organizowanie działalności kulturalnej,  sportowej, oświatowej i rozrywkowej, aktywizowanie uczniów do udziału w różnego rodzaju konkursach, imprezach realizowanych na terenie szkoły, reprezentowanie społeczności uczniowskiej na zewnątrz szkoły, zgłaszanie wniosków i postulatów do Dyrekcji Szkoły, troskę o przestrzeganie podstawowych praw i obowiązków ucznia oraz  współpracę z Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej.

Regulamin SAMORZĄDU

Plan pracy SAMORZĄDU

Regulamin SZCZĘŚLIWEGO NUMERKA